Skip to main content

DATBLYGU CADWYNI CYFLENWI AR GYFER

CYNHYRCHION
COETIROEDD GWYLLT

CYNHYRCHION
COETIROEDD GWYLLT

Menter ar y cyd rhwng Llais y Goedwig a Wild Resources Ltd yw Dewis Gwyllt, ac mae’n archwilio ac yn ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer creu incwm o gynhyrchion coedwigoedd gwyllt di-bren er mwyn cefnogi grwpiau coetir cymunedol yng Nghymru.


MWY O WYBODAETH A CHYMRYD RHAN!

 • YR HYN A WNAWN

  Datgelu cyfleoedd cudd
  yng nghoetiroedd Cymru


 • YN EICH COETIR

  Oes gan eich coetir
  gyflenwad o gynhyrchion
  coedwigoedd gwyllt?


 • ADNODDAU

  Porth adnoddau
  Dewis Gwyllt.


 • CYSYLLTWCH Â NI

  Eisiau mwy o wybodaeth?
  Cysylltwch â ni!.

AMDANOM NI

Datblygwyd Dewis Gwyllt er mwyn archwilio’r potensial i greu incwm o gynhyrchion coetiroedd gwyllt di-bren er mwyn cefnogi grwpiau coetir cymunedol yng Nghymru. Mae ein tîm yn gweithio ar lawr gwlad gyda grwpiau ac yn cynnal gwaith ymchwil gwyddonol er mwyn cwmpasu cyfleoedd cynaeafu cynaliadwy. Ond mae’n bwysig nodi nad menter fforio mohonom.YMCHWIL AR GYNNYRCH

Rydym wedi bod yn ymchwilio i sudd bedw, garlleg gwyllt, blodau ysgaw, hadau coed a phlanhigion persawrus ar gyfer cynhyrchu olewau naws: ble y gellir dod o hyd i’r cynhyrchion hyn a sut y gellir eu cynaeafu’n gynaliadwy ar sail fasnachol?

CYNALIADWYEDD

Hawdd iawn yw dweud y dylid cynaeafu mewn modd cynaliadwy. Ond nid gwaith syml o gwbl yw amgyffred beth y mae hyn yn ei olygu’n ymarferol ar gyfer rhywogaeth a choetir arbennig, a rhaid deall y rhywogaeth, y coetir a’i le yn y dirwedd ffisegol, gymdeithasol a diwylliannol ehangach.

AMDANOM NI

Datblygwyd Dewis Gwyllt er mwyn archwilio’r potensial i greu incwm o gynhyrchion coetiroedd gwyllt di-bren er mwyn cefnogi grwpiau coetir cymunedol yng Nghymru. Mae ein tîm yn gweithio ar lawr gwlad gyda grwpiau ac yn cynnal gwaith ymchwil gwyddonol er mwyn cwmpasu cyfleoedd cynaeafu cynaliadwy. Ond mae’n bwysig nodi nad menter fforio mohonom.YMCHWIL AR GYNNYRCH

Rydym wedi bod yn ymchwilio i sudd bedw, garlleg gwyllt, blodau ysgaw, hadau coed a phlanhigion persawrus ar gyfer cynhyrchu olewau naws: ble y gellir dod o hyd i’r cynhyrchion hyn a sut y gellir eu cynaeafu’n gynaliadwy ar sail fasnachol?CYNALIADWYEDD

Hawdd iawn yw dweud y dylid cynaeafu mewn modd cynaliadwy. Ond nid gwaith syml o gwbl yw amgyffred beth y mae hyn yn ei olygu’n ymarferol ar gyfer rhywogaeth a choetir arbennig, a rhaid deall y rhywogaeth, y coetir a’i le yn y dirwedd ffisegol, gymdeithasol a diwylliannol ehangach.DILYNWCH NI’N FYW AR
FACEBOOK

Ymunwch â’n cymuned ar Facebook. Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i …