Skip to main content

Casglu hadau coed at eich defnydd eich hun

Diben y canllaw byr hwn yw darparu rhestr wirio gryno ar sut i gasglu hadau o ansawdd uchel yn gynaliadwy o goed brodorol a chyfeirio darllenwyr at ffynonellau perthnasol o wybodaeth fanylach. Mae wedi’i anelu’n bennaf at reolwyr coetir sy’n dymuno casglu hadau o’u hardal leol at eu defnydd eu hunain, a heb unrhyw fwriad i werthu’r deunydd.