Skip to main content

Gwerthu Hadau Coed

Mewn ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth, mae yna ymdrech ar waith i blannu
rhagor o goed ledled y wlad.

Ond o ble y daw’r stoc plannu? Mae lawer ohono yn dod o meithrinoedd coed masnachol ac mae’r rhain
yn prynu hadau o gasglwyr lleol. Mae hyn yn gyfle lle mae pawb ar eu hennill i gyfrannu at blannu coed wrth gynhyrchu incwm.