Skip to main content

YN EICH COETIR

YN EICH COETIR

Oes gan eich coetir gyflenwad o gynhyrchion coedwigoedd nad ydynt yn bren y gellid eu cynaeafu’n gynaliadwy ar sail fasnachol?YN EICH COETIR

Os oes gennych goetir ac rydych yn dymuno gwneud incwm ohono, y dasg gyntaf fydd llunio rhestr sylfaenol o’r adnoddau sydd ynddo. Yna, bydd angen ichi benderfynu a oes unrhyw beth ynddo sydd â dichonoldeb masnachol ac sy’n bresennol mewn symiau digon mawr i gefnogi cynaeafu cynaliadwy. 

Cymerwch olwg ar ein ffilm Woodland Walkabout am ychydig o ysbrydoliaeth!

Ceir nifer fawr o resymau dros ddysgu mwy am eich coetir; rhesymau monitro, fel sail i gynllun rheoli, i ddylunio system goedwrol briodol, i gofnodi bioamrywiaeth ac ati, yn ogystal â chynllunio ar gyfer cynaeafu cynaliadwy. Mae’r ffyrdd o arolygu eich coetir (cofnodi’r holl wahanol rywogaethau planhigion ac anifeiliaid sy’n bresennol) bron yr un mor niferus – o wahodd arbenigwr planhigion draw am y prynhawn i gynnal arolygon manwl. Fodd bynnag, os ydych eisiau defnyddio’r wybodaeth a gasglwch fel sail ar gyfer cynllunio cynaeafu cynaliadwy, mae’n well bod yn systematig a chreu rhestr cynnwys coetir. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Wild Resources Ltd, ar ran Llais y Goedwig, wedi datblygu dull syml o gynnal arolwg a fydd yn briodol ar gyfer rhywogaethau cyffredin mewn coetiroedd gweddol fach.

Gallwch lawrlwytho’r llawlyfr ar gyfer yr arolwg yma:

Protocol ar gyfer arolwg adnoddau coetir (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

Ariannodd Focus on Forestry First y gwaith o ddatblygu cwrs tridiau yn seiliedig ar y llawlyfr hwn, sef Uncovering Hidden Opportunities. Mae deunyddiau’r cwrs a gwybodaeth am gyrsiau yn y dyfodol agos i’w cael ar wefan FFF ac yn adran DOLENNI y wefan hon.

Efallai eich bod eisoes yn gyfarwydd iawn â’r holl wahanol rywogaethau coed a phlanhigion sydd yn eich coetir. Ond pa rai allai fod yn gynhyrchion masnachol dichonol? Dysgwch fwy am DDEWIS CYNHYRCHION


YN EICH COETIR

Os oes gennych goetir ac rydych yn dymuno gwneud incwm ohono, y dasg gyntaf fydd llunio rhestr sylfaenol o’r adnoddau sydd ynddo. Yna, bydd angen ichi benderfynu a oes unrhyw beth ynddo sydd â dichonoldeb masnachol ac sy’n bresennol mewn symiau digon mawr i gefnogi cynaeafu cynaliadwy. 

Cymerwch olwg ar ein ffilm Woodland Walkabout am ychydig o ysbrydoliaeth!

Ceir nifer fawr o resymau dros ddysgu mwy am eich coetir; rhesymau monitro, fel sail i gynllun rheoli, i ddylunio system goedwrol briodol, i gofnodi bioamrywiaeth ac ati, yn ogystal â chynllunio ar gyfer cynaeafu cynaliadwy. Mae’r ffyrdd o arolygu eich coetir (cofnodi’r holl wahanol rywogaethau planhigion ac anifeiliaid sy’n bresennol) bron yr un mor niferus – o wahodd arbenigwr planhigion draw am y prynhawn i gynnal arolygon manwl. Fodd bynnag, os ydych eisiau defnyddio’r wybodaeth a gasglwch fel sail ar gyfer cynllunio cynaeafu cynaliadwy, mae’n well bod yn systematig a chreu rhestr cynnwys coetir. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Wild Resources Ltd, ar ran Llais y Goedwig, wedi datblygu dull syml o gynnal arolwg a fydd yn briodol ar gyfer rhywogaethau cyffredin mewn coetiroedd gweddol fach.

Gallwch lawrlwytho’r llawlyfr ar gyfer yr arolwg yma:

Protocol ar gyfer arolwg adnoddau coetir (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

Ariannodd Focus on Forestry First y gwaith o ddatblygu cwrs tridiau yn seiliedig ar y llawlyfr hwn, sef Uncovering Hidden Opportunities. Mae deunyddiau’r cwrs a gwybodaeth am gyrsiau yn y dyfodol agos i’w cael ar wefan FFF ac yn adran DOLENNI y wefan hon.

Efallai eich bod eisoes yn gyfarwydd iawn â’r holl wahanol rywogaethau coed a phlanhigion sydd yn eich coetir. Ond pa rai allai fod yn gynhyrchion masnachol dichonol? Dysgwch fwy am DDEWIS CYNHYRCHION


DILYNWCH NI’N FYW AR
FACEBOOK

Ymunwch â’n cymuned ar Facebook. Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i …