Skip to main content

GARLLEG GWYLLT – ASTUDIAETH ACHOS

Yn Dewis Gwyllt fe welsom botensial garlleg gwyllt fel cynnyrch a fyddai’n cynhyrchu incwm i goetir Cymru. Wrth gynnal ein hymchwil fe wnaethom rai darganfyddiadau diddorol iawn…

GARLLEG GWYLLT –
ASTUDIAETH ACHOS

GARLLEG GWYLLT – ASTUDIAETH ACHOS

Yn seiliedig ar yr hyn a roddir fel ‘arfer da’ wrth chwilota am fwyd (h.y. cynaeafu hanner y dail ar gyfer cyflenwad parhaus o unrhyw glwstwr) gwnaethom ddechrau edrych ar bwysau dail garlleg fesul m², a pha mor sydyn maent yn tyfu’n ôl, ar ôl cynaeafu.

Gwnaethom sylweddoli’n sydyn nad yw garlleg gwyllt yn ffurfio clystyrau fel petai, ond mae’n tyfu fel lleiniau trwchus o blanhigion unigol, sydd â 1-2 ddeilen yn unig, sy’n tyfu’n araf iawn, ac nad ydynt yn byw yn hir. Felly o’r hadyn, gall gymryd 4-5 mlynedd i gynhyrchu dail i’w cynaeafu, ac mae’r planhigyn ond yn byw 8-10 mlynedd.

Mae hyn yn awgrymu y dylid ymgymryd â chynaeafu masnachol drwy dorri lleiniau mewn cylched o 5-6 blynedd.

Mae’r canfyddiad hwn yn tynnu sylw at bwysigrwydd peidio â chymryd ymddangosiadau’n ganiataol ac ymchwilio i fioleg poblogaeth y rhywogaethau. Mae hyn yn gofyn am ymchwiliadau maes wedi’u hategu gan adolygiadau o ymchwil academaidd yn ogystal ag arferion chwilio. 

Gweler ein ffilm gyfarwyddol: How to commercially harvest wild garlic →

Dilynwch y dolenni hyn i ddysgu mwy ynghylch datblygu cadwyni cyflenwi cynnyrch o’r goedwig nad ydynt yn bren, mewn modd cynaliadwy:


GARLLEG GWYLLT – ASTUDIAETH ACHOS

Yn seiliedig ar yr hyn a roddir fel ‘arfer da’ wrth chwilota am fwyd (h.y. cynaeafu hanner y dail ar gyfer cyflenwad parhaus o unrhyw glwstwr) gwnaethom ddechrau edrych ar bwysau dail garlleg fesul m², a pha mor sydyn maent yn tyfu’n ôl, ar ôl cynaeafu.

Gwnaethom sylweddoli’n sydyn nad yw garlleg gwyllt yn ffurfio clystyrau fel petai, ond mae’n tyfu fel lleiniau trwchus o blanhigion unigol, sydd â 1-2 ddeilen yn unig, sy’n tyfu’n araf iawn, ac nad ydynt yn byw yn hir. Felly o’r hadyn, gall gymryd 4-5 mlynedd i gynhyrchu dail i’w cynaeafu, ac mae’r planhigyn ond yn byw 8-10 mlynedd.

Mae hyn yn awgrymu y dylid ymgymryd â chynaeafu masnachol drwy dorri lleiniau mewn cylched o 5-6 blynedd.

Mae’r canfyddiad hwn yn tynnu sylw at bwysigrwydd peidio â chymryd ymddangosiadau’n ganiataol ac ymchwilio i fioleg poblogaeth y rhywogaethau. Mae hyn yn gofyn am ymchwiliadau maes wedi’u hategu gan adolygiadau o ymchwil academaidd yn ogystal ag arferion chwilio. 

Gweler ein ffilm gyfarwyddol: How to commercially harvest wild garlic ↓

Dilynwch y dolenni hyn i ddysgu mwy ynghylch datblygu cadwyni cyflenwi cynnyrch o’r goedwig nad ydynt yn bren, mewn modd cynaliadwy:


DILYNWCH NI’N FYW AR
FACEBOOK

Ymunwch â’n cymuned ar Facebook. Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i …