Skip to main content

CYNAEAFU CYNALIADWY

Mae ymchwilio, plannu a monitro yn allweddol i ddatblygu arferion cynaeafu cynaliadwy – sy’n gofyn am adnoddau ac amser. Darllenwch ymlaen i gael gwybod sut i ddechrau…

CYNAEAFU
CYNALIADWY

CYNAEAFU CYNALIADWY

Mae’n gysyniadol hawdd dweud y dylai cynaeafu fod yn gynaliadwy. Ond mae dysgu beth yw gwir ystyr hynny yn ymarferol ar gyfer coetir a rhywogaeth benodol yn bell o fod yn hawdd, ac yn gofyn am ddealltwriaeth o’r rhywogaeth, y coetir a’i le yn y dirwedd ffisegol, gymdeithasol a diwylliannol ehangach.

Mae hanfodion FairWild yn cynnig man cychwyn da i ddechrau deall hyn:

 1. Cynnal adnoddau planhigion gwyllt:
  1.1. Statws cadwraeth rhywogaethau targed
  1.2. Arferion casglu sy’n seiliedig ar wybodaeth
  1.3. Cynaliadwyedd cyfradd casglu

 2. Atal effeithiau amgylcheddol negyddol
  2.1. Cynefinoedd a thacsonau sensitif
  2.2. Rheoli cynefin (ar lefel dirwedd)

Rhagor ynghylch safon FairWild.

Mae nifer y cynnyrch posibl o hyd yn oed y swm eithaf bychan o rywogaethau yng nghoetiroedd Cymru yn ei gwneud yn anodd rhoi cyngor cyffredinol ar gynllunio rheolaeth. Y dull gorau rydym wedi’i fabwysiadu ar gyfer Dewis Gwyllt yw’r astudiaethau achos o gynllunio rheolaeth ar gyfer y cynnyrch rydym wedi ymchwilio iddynt yn eithaf manwl:


Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ardystiad cynaeafu cynaliadwy ar ein tudalen ARDYSTIAD


CYNAEAFU CYNALIADWY

Mae’n gysyniadol hawdd dweud y dylai cynaeafu fod yn gynaliadwy. Ond mae dysgu beth yw gwir ystyr hynny yn ymarferol ar gyfer coetir a rhywogaeth benodol yn bell o fod yn hawdd, ac yn gofyn am ddealltwriaeth o’r rhywogaeth, y coetir a’i le yn y dirwedd ffisegol, gymdeithasol a diwylliannol ehangach.

Mae hanfodion FairWild yn cynnig man cychwyn da i ddechrau deall hyn:

 1. Cynnal adnoddau planhigion gwyllt:
  1.1. Statws cadwraeth rhywogaethau targed
  1.2. Arferion casglu sy’n seiliedig ar wybodaeth
  1.3. Cynaliadwyedd cyfradd casglu

 2. Atal effeithiau amgylcheddol negyddol
  2.1. Cynefinoedd a thacsonau sensitif
  2.2. Rheoli cynefin (ar lefel dirwedd)

Rhagor ynghylch safon FairWild.

Mae nifer y cynnyrch posibl o hyd yn oed y swm eithaf bychan o rywogaethau yng nghoetiroedd Cymru yn ei gwneud yn anodd rhoi cyngor cyffredinol ar gynllunio rheolaeth. Y dull gorau rydym wedi’i fabwysiadu ar gyfer Dewis Gwyllt yw’r astudiaethau achos o gynllunio rheolaeth ar gyfer y cynnyrch rydym wedi ymchwilio iddynt yn eithaf manwl:


Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ardystiad cynaeafu cynaliadwy ar ein tudalen ARDYSTIAD


DILYNWCH NI’N FYW AR
FACEBOOK

Ymunwch â’n cymuned ar Facebook. Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i …