Skip to main content

OLEWAU HANFODOL

OLEWAU HANFODOL

Mae distylliad stêm yn broses sy’n defnyddio stêm i echdynnu olewau o blanhigion, fel y gellir eu defnyddio wedyn mewn sawl ffordd. Rydym wedi bod yn datblygu pecyn ac adnoddau i fod o gymorth i grwpiau coetir cymunedol i droi eu llaw at gynhyrchu olew hanfod.

OLEWAU HANFODOL

Mae gan Olewon Naws nifer o ddefnyddiau, o aromatherapi i gynhyrchu sebon. Yn Dewis Gwyllt rydym yn archwilio’r posibilrwydd o gynyrchu olewon naws o blanhigion gwyllt yn y goedwig er mwyn helpu grwpiau coetiroedd cymunedol gynhyrchu incwm bychan.

Gellir echdynnu olewon naws o blanhigion trwy broses o’r enw distyllu ag ager. Fel rhan o’r broses, caiff cyfansoddion aromatig naturiol eu troi’n anwedd a’u cyddwyso.

Am wybodaeth ynghylch sut mae olewon naws yn cael eu cynhyrchu a’r offer sydd ei angen arnoch, cymerwch gipolwg ar ein ffilm gyfarwyddyd i ddistyllu ag ager.

A ydych yn grŵp sydd â diddordeb mewn rhoi cynnig ar greu eich Olewon Naws eich hun? Os felly, hoffem glywed gennych. I fynegi’ch diddordeb neu i rannu unrhyw brofiad sydd gennych o ran creu a gwerthu olewon naws, anfonwch neges atom trwy ein ffurflen CYSYLLTU Â NI.

OLEWAU HANFODOL

Mae gan Olewon Naws nifer o ddefnyddiau, o aromatherapi i gynhyrchu sebon. Yn Dewis Gwyllt rydym yn archwilio’r posibilrwydd o gynyrchu olewon naws o blanhigion gwyllt yn y goedwig er mwyn helpu grwpiau coetiroedd cymunedol gynhyrchu incwm bychan.

Gellir echdynnu olewon naws o blanhigion trwy broses o’r enw distyllu ag ager. Fel rhan o’r broses, caiff cyfansoddion aromatig naturiol eu troi’n anwedd a’u cyddwyso.

Am wybodaeth ynghylch sut mae olewon naws yn cael eu cynhyrchu a’r offer sydd ei angen arnoch, cymerwch gipolwg ar ein ffilm gyfarwyddyd i ddistyllu ag ager.

A ydych yn grŵp sydd â diddordeb mewn rhoi cynnig ar greu eich Olewon Naws eich hun? Os felly, hoffem glywed gennych. I fynegi’ch diddordeb neu i rannu unrhyw brofiad sydd gennych o ran creu a gwerthu olewon naws, anfonwch neges atom trwy ein ffurflen CYSYLLTU Â NI.


ADNODDAU DEWIS GWYLLT

ADNODDAU DEWIS GWYLLT


DILYNWCH NI’N FYW AR
FACEBOOK

Ymunwch â’n cymuned ar Facebook. Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i …