Skip to main content

TELERAU AC AMODAU’R WEFAN

MYNEGAI

CYFLWYNIAD

Mae’r telerau a’r amodau isod yn rheoli eich defnydd o wefan www.dewisgwyllt.co.uk. Drwy barhau i ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn y telerau a’r amodau hyn yn llawn. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r telerau a’r amodau hyn, gofynnwn i chi beidio â defnyddio ein gwefan. Nid yw ein Polisi Preifatrwydd a’n Polisi Cwcis yn ffurfio rhan o’r Telerau ac Amodau hyn, ond maent yn ffurfio rhan o’ch caniatâd wrth ddefnyddio ein gwefan. Cofiwch fynd ati i’w darllen nhw.

Mae’r term www.dewisgwyllt.co.uk neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan. Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at rywun sy’n defnyddio neu’n ymweld â’n gwefan.

HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL

Oni bai y nodwyd yn wahanol, mae hawliau eiddo deallusol y wefan, a’r deunydd arni, yn eiddo i Llais y Goedwig.

TRWYDDED I DDEFNYDDIO’R WEFAN HON

Wrth ddefnyddio gwefan www.dewisgwyllt.co.uk  gallwch weld tudalennau, eu hargraffu, a’u lawrlwytho at ddibenion storio. Fodd bynnag, mae’r amodau canlynol yn berthnasol:

  • Ni ddylid ailgyhoeddi deunydd oddi ar y wefan hon mewn unrhyw ffurf, neu ei ailgynhyrchu neu ei storio ar unrhyw wefan arall, neu system gadw heb i ni roi caniatâd.
  • Ni ddylech gopïo, gwerthu, nag ailwerthu neu ecsbloetio’r deunydd ar ein gwefan at ddibenion masnachol.
  • Ni ddylid golygu neu addasu deunydd ar ein gwefan mewn unrhyw ffordd.

Gall defnyddio’r wefan hon heb awdurdod arwain at greu hawliad am ddifrod a/neu euogfarn o drosedd.

CYFYNGU AR ATEBOLRWYDD

Rhennir y wybodaeth ar y wefan hon am ddim, heb gostau. Ymdrechwn i sicrhau bod y wybodaeth ar ein gwefan yn gywir; fodd bynnag, nid ydym yn gwarantu ei chywirdeb, ei pherthnasedd, perfformiad, cyflawnder nag addasrwydd. Gall y cynnwys ar y wefan hon newid heb rybudd. Nid ydym yn atebol am y wybodaeth a ddarperir. Rydych yn defnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol am hynny. Fe ymdrechwn i sicrhau bod ein gwefan ar gael, fodd bynnag nid ydym yn gwarantu defnydd gwbl barhaus.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd y wefan hon hefyd yn cynnwys dolenni at wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn at eich cyfleustra i ddarparu gwybodaeth bellach. Nid yw hynny’n golygu ein bod ni’n cefnogi’r gwefannau hynny. Nid oes gennym gyfrifoldeb, ac ni allwn fod yn atebol, am gynnwys unrhyw rai o’r gwefannau hyn.

Mae eich defnydd o’r wefan hon, ac unrhyw wrthdaro sy’n deillio o’r defnydd hwnnw, yn destun deddfau Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

CYSYLLTU Â NI

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch Telerau ac Amodau ein Gwefan, neu unrhyw fater arall, ysgrifennwch atom drwy ddefnyddio ein cyfeiriad post:

Llais y Goedwig
Uned 1, Parc Eco Dyfi
Machynlleth
Powys
SY20 8AX

Neu, os hoffech anfon neges e-bost atom, defnyddiwch y ffurflen gyswllt hon ar y wefan. Mae’r ffurflen gyswllt ar gael ar y wefan ganlynol: www.dewisgwyllt.co.uk/cy/cysylltwch-a-ni/

Diweddariad diwethaf: Mai 2022

TELERAU AC AMODAU’R WEFAN

MYNEGAI

CYFLWYNIAD

Mae’r telerau a’r amodau isod yn rheoli eich defnydd o wefan www.dewisgwyllt.co.uk. Drwy barhau i ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn y telerau a’r amodau hyn yn llawn. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r telerau a’r amodau hyn, gofynnwn i chi beidio â defnyddio ein gwefan. Nid yw ein Polisi Preifatrwydd a’n Polisi Cwcis yn ffurfio rhan o’r Telerau ac Amodau hyn, ond maent yn ffurfio rhan o’ch caniatâd wrth ddefnyddio ein gwefan. Cofiwch fynd ati i’w darllen nhw.

Mae’r term www.dewisgwyllt.co.uk neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan. Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at rywun sy’n defnyddio neu’n ymweld â’n gwefan.

HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL

Oni bai y nodwyd yn wahanol, mae hawliau eiddo deallusol y wefan, a’r deunydd arni, yn eiddo i Llais y Goedwig.

TRWYDDED I DDEFNYDDIO’R WEFAN HON

Wrth ddefnyddio gwefan www.dewisgwyllt.co.uk  gallwch weld tudalennau, eu hargraffu, a’u lawrlwytho at ddibenion storio. Fodd bynnag, mae’r amodau canlynol yn berthnasol:

  • Ni ddylid ailgyhoeddi deunydd oddi ar y wefan hon mewn unrhyw ffurf, neu ei ailgynhyrchu neu ei storio ar unrhyw wefan arall, neu system gadw heb i ni roi caniatâd.
  • Ni ddylech gopïo, gwerthu, nag ailwerthu neu ecsbloetio’r deunydd ar ein gwefan at ddibenion masnachol.
  • Ni ddylid golygu neu addasu deunydd ar ein gwefan mewn unrhyw ffordd.

Gall defnyddio’r wefan hon heb awdurdod arwain at greu hawliad am ddifrod a/neu euogfarn o drosedd.

CYFYNGU AR ATEBOLRWYDD

Rhennir y wybodaeth ar y wefan hon am ddim, heb gostau. Ymdrechwn i sicrhau bod y wybodaeth ar ein gwefan yn gywir; fodd bynnag, nid ydym yn gwarantu ei chywirdeb, ei pherthnasedd, perfformiad, cyflawnder nag addasrwydd. Gall y cynnwys ar y wefan hon newid heb rybudd. Nid ydym yn atebol am y wybodaeth a ddarperir. Rydych yn defnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol am hynny. Fe ymdrechwn i sicrhau bod ein gwefan ar gael, fodd bynnag nid ydym yn gwarantu defnydd gwbl barhaus.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd y wefan hon hefyd yn cynnwys dolenni at wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn at eich cyfleustra i ddarparu gwybodaeth bellach. Nid yw hynny’n golygu ein bod ni’n cefnogi’r gwefannau hynny. Nid oes gennym gyfrifoldeb, ac ni allwn fod yn atebol, am gynnwys unrhyw rai o’r gwefannau hyn.

Mae eich defnydd o’r wefan hon, ac unrhyw wrthdaro sy’n deillio o’r defnydd hwnnw, yn destun deddfau Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

CYSYLLTU Â NI

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch Telerau ac Amodau ein Gwefan, neu unrhyw fater arall, ysgrifennwch atom drwy ddefnyddio ein cyfeiriad post:

Llais y Goedwig
Uned 1, Parc Eco Dyfi
Machynlleth
Powys
SY20 8AX

Neu, os hoffech anfon neges e-bost atom, defnyddiwch y ffurflen gyswllt hon ar y wefan. Mae’r ffurflen gyswllt ar gael ar y wefan ganlynol: www.dewisgwyllt.co.uk/cy/cysylltwch-a-ni/

Diweddariad diwethaf: Mai 2022