Skip to main content

POLISI CWCIS

MYNEGAI

CYFLWYNIAD

Mae’r Polisi Cwcis yn amlinellu’r ffordd rydym yn defnyddio cwcis ar wefan www.dewisgwyllt.co.uk. Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i delerau’r polisi hwn ac yn caniatáu ein defnydd o gwcis. Fodd bynnag, gallwch fynegi eich rhyddid i wneud dewisiadau, ac analluogi neu ddileu cwcis yn eich porwr ar unrhyw adeg. Bydd analluogi cwcis yn dirywio’r ffordd mae’r wefan hon yn gweithio, a’ch profiad o’i defnyddio.

BETH YW CWCIS?

Mae cwcis yn ddarnau bach o ddata sydd mewn ffeiliau testun, sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur chi, neu ddyfais arall sydd wedi cysylltu â’r Rhyngrwyd, pan fydd gwefannau yn cael eu llwytho mewn porwr. Fe’i defnyddir yn eang i’ch ‘cofio’ chi a’ch dewisiadau, un ai ar gyfer ymweliad unigol (gyda ‘cwci sesiwn’) neu ar gyfer nifer o ymweliadau dilynol (gyda ‘cwci parhaus’). Maen nhw’n sicrhau profiad cyson ac effeithiol ar gyfer ymwelwyr sy’n defnyddio gwefannau, ac yn gweithredu swyddogaethau allweddol megis galluogi defnyddwyr i gofrestru a pharhau wedi mewngofnodi, neu ddewis iaith. Efallai y bydd cwcis yn cael eu gosod gan y wefan rydych chi’n ymweld â hi (fe’u gelwir yn ‘cwcis parti cyntaf’), neu bartïon ac eithrio perchennog y gwefan, megis y rheiny sy’n darparu cynnwys, hysbysiadau neu wasanaethau dadansoddeg ar y wefan (fe’u gelwir yn ‘cwcis trydydd parti’).

Bydd y rhan fwyaf o borwyr yn eich galluogi chi i reoli’r ffordd yr ymdrinnir â chwcis, a ydych yn eu derbyn neu’n eu gwrthod, a pha mor hir y dylid eu storio nhw ar eich cyfrifiadur. Mae porwyr hefyd yn eich galluogi chi i ddileu cwcis ar unrhyw adeg. Mae pob porwr yn gwneud hyn mewn ffordd wahanol, ond os oes gennych bryder ynghylch eich preifatrwydd a’ch diogelwch o ran cwcis, edrychwch am y ddogfennaeth ‘help’ ar gyfer eich porwr penodol.

Y FFORDD RYDYN NI’N DEFNYDDIO CWCIS AR EIN GWEFAN

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithredu’r wefan yn normal. Gall analluogi cwcis effeithio ar y ffordd mae’r wefan yn gweithio, a’ch atal chi rhag ei defnyddio’n llwyr, neu rannau ohoni. Ni ddefnyddir y cwcis hyn i’ch adnabod chi na’ch olrhain chi. Nid ydym yn defnyddio cwcis at ddibenion hysbysebu. Ni ddefnyddir cwcis i olrhain a chofnodi data ymwelwyr.

Mae’r wefan yn defnyddio tri math o gwci:

  • Cwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithredu WordPress yn normal
  • Cwcis a ddefnyddir gan ein darparwr thema WordPress, YooTheme
  • Cwcis a ddefnyddir gan ein hategyn iaith, WMPL.

Ni ddefnyddir unrhyw gwcis eraill gan y wefan hon. Mae’r data a gesglir gan y cwcis hyn yn ddienw.​

CYSYLLTU Â NI

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch ein Polisi Cwcis, neu unrhyw fater arall, ysgrifennwch atom drwy ddefnyddio ein cyfeiriad post:

Llais y Goedwig Uned 1
Parc Eco Dyfi
Machynlleth
Powys
SY20 8AX

Neu, os hoffech anfon neges e-bost atom, defnyddiwch y ffurflen gyswllt hon ar y wefan. Mae’r ffurflen gyswllt ar gael ar y wefan ganlynol: www.dewisgwyllt.co.uk/cy/cysylltwch-a-ni/

Diweddariadau diwethaf: Mai 2022

POLISI CWCIS

MYNEGAI

CYFLWYNIAD

Mae’r Polisi Cwcis yn amlinellu’r ffordd rydym yn defnyddio cwcis ar wefan www.dewisgwyllt.co.uk. Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i delerau’r polisi hwn ac yn caniatáu ein defnydd o gwcis. Fodd bynnag, gallwch fynegi eich rhyddid i wneud dewisiadau, ac analluogi neu ddileu cwcis yn eich porwr ar unrhyw adeg. Bydd analluogi cwcis yn dirywio’r ffordd mae’r wefan hon yn gweithio, a’ch profiad o’i defnyddio.

BETH YW CWCIS?

Mae cwcis yn ddarnau bach o ddata sydd mewn ffeiliau testun, sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur chi, neu ddyfais arall sydd wedi cysylltu â’r Rhyngrwyd, pan fydd gwefannau yn cael eu llwytho mewn porwr. Fe’i defnyddir yn eang i’ch ‘cofio’ chi a’ch dewisiadau, un ai ar gyfer ymweliad unigol (gyda ‘cwci sesiwn’) neu ar gyfer nifer o ymweliadau dilynol (gyda ‘cwci parhaus’). Maen nhw’n sicrhau profiad cyson ac effeithiol ar gyfer ymwelwyr sy’n defnyddio gwefannau, ac yn gweithredu swyddogaethau allweddol megis galluogi defnyddwyr i gofrestru a pharhau wedi mewngofnodi, neu ddewis iaith. Efallai y bydd cwcis yn cael eu gosod gan y wefan rydych chi’n ymweld â hi (fe’u gelwir yn ‘cwcis parti cyntaf’), neu bartïon ac eithrio perchennog y gwefan, megis y rheiny sy’n darparu cynnwys, hysbysiadau neu wasanaethau dadansoddeg ar y wefan (fe’u gelwir yn ‘cwcis trydydd parti’).

Bydd y rhan fwyaf o borwyr yn eich galluogi chi i reoli’r ffordd yr ymdrinnir â chwcis, a ydych yn eu derbyn neu’n eu gwrthod, a pha mor hir y dylid eu storio nhw ar eich cyfrifiadur. Mae porwyr hefyd yn eich galluogi chi i ddileu cwcis ar unrhyw adeg. Mae pob porwr yn gwneud hyn mewn ffordd wahanol, ond os oes gennych bryder ynghylch eich preifatrwydd a’ch diogelwch o ran cwcis, edrychwch am y ddogfennaeth ‘help’ ar gyfer eich porwr penodol.

Y FFORDD RYDYN NI’N DEFNYDDIO CWCIS AR EIN GWEFAN

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithredu’r wefan yn normal. Gall analluogi cwcis effeithio ar y ffordd mae’r wefan yn gweithio, a’ch atal chi rhag ei defnyddio’n llwyr, neu rannau ohoni. Ni ddefnyddir y cwcis hyn i’ch adnabod chi na’ch olrhain chi. Nid ydym yn defnyddio cwcis at ddibenion hysbysebu. Ni ddefnyddir cwcis i olrhain a chofnodi data ymwelwyr.

Mae’r wefan yn defnyddio tri math o gwci:

  • Cwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithredu WordPress yn normal
  • Cwcis a ddefnyddir gan ein darparwr thema WordPress, YooTheme
  • Cwcis a ddefnyddir gan ein hategyn iaith, WMPL.

Ni ddefnyddir unrhyw gwcis eraill gan y wefan hon. Mae’r data a gesglir gan y cwcis hyn yn ddienw.​

CYSYLLTU Â NI

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch ein Polisi Cwcis, neu unrhyw fater arall, ysgrifennwch atom drwy ddefnyddio ein cyfeiriad post:

Llais y Goedwig Uned 1
Parc Eco Dyfi
Machynlleth
Powys
SY20 8AX

Neu, os hoffech anfon neges e-bost atom, defnyddiwch y ffurflen gyswllt hon ar y wefan. Mae’r ffurflen gyswllt ar gael ar y wefan ganlynol: www.dewisgwyllt.co.uk/cy/cysylltwch-a-ni/

Diweddariadau diwethaf: Mai 2022