Skip to main content

Casglu hadau coed i’w gwerthu i fasnachwr cofrestredig

Diben y canllaw byr hwn yw darparu rhestr wirio gryno ar sut i gasglu hadau o ansawdd uchel yn gynaliadwy o goed brodorol a chyfeirio darllenwyr at ffynonellau perthnasol o wybodaeth fanylach. Mae wedi’i anelu at y rheiny sy’n dymuno darparu hadau a gasglwyd o’u hardal leol i gyflenwr cofrestredig ar sail contract.