Skip to main content

Sut i wneud surop bedw

Mae troi sudd yn surop yn cynnwys crynodi’r siwgrau yn y sap drwy gael gwared ar ddŵr. Gan fod y sap ffres yn cynnwys oddeutu 1% o siwgr a dylai surop gynnwys > 60% o siwgr, bydd 100 litr o sap yn cynhyrchu oddeutu 1 litr o surop. Mae hyn yn golygu berwi cryn dipyn o ddŵr!