Skip to main content

Casglu hadau coed ar gyfer gwerthu uniongyrchol

Diben y canllaw byr hwn yw darparu rhestr wirio gryno ar sut i gasglu hadau o ansawdd uchel yn gynaliadwy o goed brodorol a chyfeirio darllenwyr at ffynonellau perthnasol o wybodaeth fanylach. Mae wedi’i anelu’n bennaf at reolwyr coetir sy’n dymuno casglu hadau o’u hardal leol i’w gwerthu’n uniongyrchol, naill ai fel hadau neu, yn fwy tebygol, fel stoc dyfu i feithrinfeydd.