Skip to main content

Sefydlu meithrinfa goed ar raddfa fach

Diben y canllaw byr hwn yw darparu rhestr wirio gryno o beth sy’n ofynnol i dyfu symiau bychain o goed brodorol o ansawdd dda a chyfeirio darllenwyr at ffynonellau perthnasol o wybodaeth fanylach. Mae wedi’i anelu’n bennaf at reolwyr coetir sydd wedi casglu eu hadau coed lleol eu hunain ac yn dymuno tyfu coed at eu defnydd eu hunain.